OPTIMIZE | GDPR - Data protection officer

Uw drankenhandel klaar voor de GDPR!

Lees hieronder wat u moet doen als drankenhandelaar om in orde te zijn met de nieuwe privacywet (GDPR).

Heeft u vragen over privacy of databescherming? Contacteer ons team via info@jamadata.be of +32 11 440 775.

OPTIMIZE | ERP- & BEDRIJFSSOFTWARE

WAT MOET U DOEN OM MET UW DRANKENHANDEL IN ORDE TE ZIJN?

Houdt u persoonsgegevens bij? Dan moet u de General Data Protection Regulation (GDPR) toepassen!

GDPR? Ja, de GDPR! De nieuwe Europese wetgeving rond privacy en het beschermen van persoonsgegevens.

Deze nieuwe wet ziet er op toe dat de persoonlijke gegevens van uw klanten op een correcte manier verzameld en opgeslagen worden.


Wij helpen u GDPR-compliant te zijn met uw drankenhandel in 5 stappen!

1. BRENG PERSOONSGEGEVENS IN KAART

Breng in kaart welke persoonsgegevens u verzamelt, hoe gegevens worden beheerd en waar gegevens worden opgeslagen.

GDPR dataregister

2. LEG EEN (DATA)REGISTER AAN

Voor iedereen die persoonsgegevens verwerkt, is het aangeraden om gedetailleerde
informatie te verzamelen in een (data)register. 

GDPR privacy policy

3. UPDATE UW PRIVACYVERKLARING

Informeer uw klanten duidelijk over welke gegevens u verzamelt en met welk doel. Ook als het enkel vastleggen in uw klantenbestand is. 

GDPR e-mailmarketing

4. INFORMEER UW CONTACTEN

Breng uw contacten op de hoogte van hun uitgebreide rechten: het recht op inzage, overdracht en om vergeten te worden.

GDPR datalek

5. BEREID U VOOR OP DATALEKKEN

Zorg ervoor dat u binnen 72 uur de autoriteit persoonsgegevens en de betrokkene(n) kan inlichten in geval van een datalek.

tip: Schakel een VEILIGHEIDSFUNCTIONARIS in voor uw gegevensbescherming

De GDPR verplicht organisaties niet tot het benoemen van een veiligheidsfunctionaris of data protection officer (DPO).

Toch is het slim om een persoon te benoemen die verantwoordelijk is voor de veiligheid en integriteit van privacygevoelige gegevens. Een veiligheidsfunctionaris verkleint het risico op incidenten en datalekken.

Vragen rond de GDPR in uw drankenhandel?

Onze privacy experts helpen u graag!

CONTACTEER ONS