wijziging Intrastataangifte 2022

Inhoud:

Bent u verplicht om Belgische en/of Nederlandse Intrastataangiften in te dienen? Let dan op, vanaf 1 januari 2022 moeten extra gegevens aangeleverd worden. 

Voor België worden de transactiecodes gewijzigd van één naar twee digits. Deze wijziging wordt van kracht vanaf de intrastataangifte van januari 2022 (verwacht tegen 20 februari 2022).

En ook voor Nederland voert men enkele veranderingen door in de opgave over de internationale handel in goederen voor intracommunautaire goederen (ICL). Net als in België dient u naast de eerste ook de tweede digit in de codelijst transactie-aard aan te leveren, en er worden twee velden toegevoegd: Partner ID en Land van oorsprong. Opgave doen via UPLOAD/SRL is tevens niet meer mogelijk. U kunt enkel de online applicatie IDEP+ gebruiken om gegevens aan te leveren.

Vergeet niet om uw ERP / bedrijfssoftware tijdig te updaten!
Priority klanten kunnen ons contacteren via info.be@priority-software.com.

Tags: nieuws,erp,dave,msoft,erpnieuws
TERUG NAAR HET OVERZICHT